SOLDADURA TIG

soldadura-producto

La Soldadura de tig (Tungsten Arc Welding) és un tipus de soldadura que es realitza a força d’elèctrodes permanents de tungstè. Aquest tipus de soldadura utilitza un elèctrode de tungstè que no es consumeix durant el procés de soldadura. És per això que aquesta tècnica requereix un material de farciment per separat en format de vareta o filferro perquè l’elèctrode no es consumeix.

Característiques de la soldadura de tig

  • No es necessita un material que es fongui i no hi ha necessitat de neteja posterior en la soldadura.
  • No hi ha esquitxada, espurnes ni emanacions, al no circular metall d’aportació a través de l’arc.
  • Brinda soldadures d’alta qualitat en totes les posicions. Precisió.
  • Igual que tots els sistemes de soldadura amb protecció gasosa, l’àrea de soldadura és clarament visible.
  • La tècnica pot ser automatitzada, controlant mecànicament la pistola i/o el metall d’aportació.

Els avantatges de la soldadura de tig

Els avantatges de la soldadura de tig és que el resultat és molt resistent, dòcil i menys sensible a la corrosió que la resta de procediments, ja que el gas protector de la soldadura impedeix el contacte entre l’oxigen de l’atmosfera i el bany de la fusió.

La soldadura de tig requereix la destresa, l’experiència i la mà d’obra (link a serveis) d’una persona especialitzada en el treball de l’acer, com Metal•listeria Medina. Permet obtenir cordons precisos, nets i uniformes.

Al no realitzar-se amb un bufador, s’eviten els centelleigs de llum i el fum, la qual cosa fa possible treballar amb major precisió, sense cap tipus de distracció ni impediment. El cordó que s’obté és d’un bon acabat superficial, que pot millorar-se amb senzilles operacions d’acabat, la qual cosa incideix favorablement en els costos de producció.

Avui dia l’ús de la soldadura de tig està molt generalitzat, sobretot, pel que fa a acer inoxidable, gràcies al seu acurat acabat.