SOLDADURA MIG

soldadura-mig

La soldadura MIG (Metall Inert Gaswelding) és un procés versàtil, que permet treballar el metall a una gran velocitat i en totes les posicions. Aquesta tècnica és molt útil per treballar amb peces grans, especialment, amb estructures d’acer i aliatges d’alumini, on es requereix un gran treball manual.

Aquest tipus de soldadura utilitza un elèctrode de metall que serveix com a material de farciment per a la soldadura i es consumeix durant la soldadura.

La introducció de fils tubulars és particularment favorable per a la producció d’estructures pesades on es necessita d’una gran resistència de soldadura.

Els avantatges de la soldadura de mig

  • Es pot soldar en totes les posicions.
  • Absència de bruticia per retirar. Molt polit.
  • Acabat net i d’excel•lent qualitat (pocs esquitxats).
  • Poca formació de gasos contaminants i tòxics.
  • Soldadura de grossors des de 0,7 a 6 mm sense preparació de vores.
  • Procés semiautomàtic o automàtic (menys depenent de l’habilitat d’operador).
  • Alta productivitat. Es pot treballar grans quantitats de metall amb una bona qualitat.