Decolletatge i fixació

A Metal·listeria Medina som de les poques empreses de decolletatge de Barcelona amb una llarga tradició en aquesta tècnica. El decolletatge és un procés que fa referència a l’operació final de tall de la peça, separant-la de la barra. El decolletatge es duu a terme a través de torns automàtics. El rang de diàmetres està comprès entre els 0,1 mil·límetres i els 38 mil·límetres, aproximadament.

A Metal·listeria Medina realitzem tot tipus de peces de metall de “revolució” (es consideren peces de “revolució” els cargols o eixos, entre uns altres) mitjançant el mecanitzant de material en barra o en rotllo per arrencada d’encenall mitjançant una eina de tall.

Les peces resultants d’aquest procés tenen aplicació en tot tipus de sectors: l’automobilístic, l’electrònic, l’aeronàutic, el de la il·luminació o el rellotger, entre uns altres.